دسترسی سریع :

دومین همایش ملی میراث معنوی حضور امام رضا(ع) در ایران و توسعه پایدار شهری

۱۱ تیر ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر همایش
کارگاه مجازی

کارگاه مجازی

 

پخش مستقیم:

Live.neyshabur.ac.ir

 

instagram.com/iccn.neyshabur