دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
چالش پنجم

چالش پنجم

بازیکن بعد از عبور از موانع به سمت لوله حرکت کرده و با قرار دادن سرلوله و لوله بر روی دوش به سمت درب متحرک که در فاصله 23 متری می باشد حرکت می کند و پس از عبور از درب متحرک با باز کردن سرلوله ،اقدام به زدن آب به سمت سیبل تا تغییر رنگ سیبل می نماید.

1- بازیکن قبل طی کردن 5متر اول آیتم پنجم باید سرلوله و لوله روی دوش قرار داده باشد در غیر این صورت یک خطا محسوب می گردد.

2- درطی مسیر 23 متر به سمت درب متحرک اگر کوبلینگ و یا اتصالات باز شود بازیکن حذف  خواهد شد.

3- در صورت افتادن سرلوله از دست بازیکن یک خطا محسوب می شود.-

4- بازیکن حتما باید از درب متحرک عبور کند در غیر اینصورت حذف خواهد شد. -

5- پس از رد شدن سرلوله از درب متحرک بازیکن مجاز به باز کردن سرلوله و تغییر رنگ سیبل بواسطه آب می باشد.

6- بازیکن حتما باید با نشانه رفتن به سیبل و تغییر رنگ سیبل این آیتم را به اتمام برساند در غیر این صورت از دور مسابقه حذف خواهد شد.

7- بعد از تغییر رنگ سیبل بازیکن باید سرلوله بسته و زمین گذاشته و بعد به سمت آیتم بعد حرکت کند .در صورتی که سرلوله از بالا رها و یا باز باشد البته به تشخیص داور یک خطا محسوب می شود .

 

 

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها