دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
چالش چهارم

چالش چهارم

بازیکن حتما باید از مسیر مشخص شده به سمت موانع حرکت کند در غیر اینصورت خطا محسوب میشود .

قوانين :

1- بازیکن حتما باید از مسیر مشخص شده به سمت موانع حرکت کند در غیر اینصورت خطا محسوب میشود .

2- بازیکن حتما باید از پشت موانع عبور کند و در غیر این صورت به ازاء، هر مانع ( 5ثانیه) خطا  محسوب می شود

3- در صورت واژگون شدن هر مانع یک خطا محسوب می شود .

4- کمک گرفتن از موانع به شرط اینکه مانع واژگون و به زمین نیفتد بلامانع و خطا محسوب نمی شود.

 

 

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها