دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
چالش سوم

چالش سوم

بازیکن پس از پشت سرگذاشتن آیتم دوم به سمت شاسی حرکت کرده و با سوار شدن بر روی شاسی و برداشتن پتک اقدام به زدن ضربه و جابجایی وزنه متحرک تا نقطه تعیین شده می کند.

قوانين :
1 بازیکن پس از برداشتن پتک و در حالتی که دوپا روی شاسی قرار دارد مجاز به زدن ضربه - می باشد در غیر این صورت یک خطا (5ثانیه) منظور می گردد.

2 بازیکن حتما باید وزنه متحرک را تا نقطه علامت گذاری در روی صفحه شاسی به واسطه ضربه زدن با - پتک جابجا نماید در غیر این صورت تایم منظور نمی گردد.

3 بازیکن مجاز به هول دادن وزنه نمی باشد و فقط با ضربه زدن باید وزنه جابجا شود در غیر این - صورت یک خطا محسوب می گردد.

4 بازیکن بعد از رسیدن وزنه به علامت مشخص شده در روی شاسی ،پتک را در منطقه ای که مشخص شده قرار دهد در غیر این صورت یک خطا ( 5ثانیه) محسوب می گردد.

5 در صورتی وزنه در جای مشخص شده قرار نگیرد و بازیکن از روی شاسی پیاده شده باشد می تواند مجدد دوباره پتک را برداشته و وزنه را جابجا کند به شرطی که آیتم بعد را شروع نکرده باشد.

 

 

 

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها