دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
چالش دوم

چالش دوم

 بالا کشي شیلنگ 2.5 اینچ آتش نشاني به وزن 19 کیلوگرم به بالای برج

شرکت کننده باید بسته شیلنگ 19 کیلوئی آتش نشانی را توسط طناب بالاکشی کرده و داخل جعبه عیین شده قرار دهد. اگر در حین بالاکشی شیلنگ رها شود و بیش از یک طبقه سقوط کند . شرکت کننده حذف می شود. اگر شرکت کننده مزاحمتی برای رقیب ایجاد نماید که تاثیری در تایم او داشته باشد . طبق تصمیم داور حذف خواهد شد.
در زمان پایین آمدن شرکت کننده از برج باید تمام پله ها توسط پاهای شرکت کننده لمس شود و هر دو دست شرکت کننده روی نرده های برج باشد .

در صورت عدم احراز این شرایط برای هر پله 5 ثانیه و برای نرده کلا 5 ثانیه به تایم شرکت کننده اضافه می شود

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها