دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
چالش نخست

چالش نخست

الف. استارت شروع رقابت در پای برج 12 متری بوده و بعد از دستور شروع رقابت . شرکت کننده اقدام به حمل یک بسته شیلنگ آتش نشانی 2.5 اینچ به وزن 19 کیلو گرم به بالای برج می نماید . در زمان استارت نباید دست شرکت کننده روی بسته شیلنگ آتش نشانی باشد. در صورت هرگونه خطا در استارت 5 ثانیه به تایم شرکت کننده اضافه می گردد. بسته شیلنگ آتش نشانی باید توسط شرکت کننده به بالای برج حمل شده و در جعبه مخصوص گذاشته شود. ضمن اینکه در زمان قرار دادن بسته در جعبه باید حداقل یک پای شرکت کننده روی سکوی آخر باشد.

تمام بسته شیلنگ آتش نشانی باید درون جعبه قرار گرفته و به بدنه برج را لمس ننماید.
در صورت سقوط بسته شیلنگ آتش نشانی از پله یا برج شرکت کننده حذف می شود.
در صورتیکه هر شرکت کننده دوبار مرتکب خطای استارت شود حذف خواهد شد.

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها