دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
سعید علی اعظم

سعید علی اعظم


دکترای تربیت بدنی
سابقه حضور در چند دوره رقابتهای جهانی آتش نشانان
کسب مقام دوم بدنسازی آتش نشانان جهان

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها