دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
رسول هرندی

رسول هرندی

 

  (مهندس مکانیک )پانزده سال سابقه در سازمان آتش نشانی کاشان
قهرمان هشت دوره مسابقات دو و میدانی کشور در رشته دهگانه
قهرمان پنج دوره پاور لیفتینگ استان اصفهان
داوری سه دوره مسابقات آتش نشانان کشور
پنج دوره مربیگری تیم کاشان در مسابقات آتش نشانان کشور

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها