دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
رسول صدیقی

رسول صدیقی

دانشجوی ارشد HSEدانشگاه تهران
عضو 8نفر برتررقابتهای المپیاد ورزشی آتش نشانان کشور در تبریز
مسول کمیته ورزشی آتش نشانان شهرستان نیشابور
سابقه حضور در چند دوره رقابتهای امداد و نجات آتش نشانان کشور
کسب چند دوره قهرمانی رقابتهای امداد و نجات آتش نشانان کشور

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها