دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
علی خراط

علی خراط

داور رسمی سازمان شهرداریها کشور
سابقه 20سال دواری رقابتهای آتش نشانان ایران از سوی سازمان شهرداریهای کشور

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها