دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
محمد اخترشناس

محمد اخترشناس

سر داور کل رقابتهای چالش  آتشنشان کشور

داور رقابتهای عملیاتی آتش نشانان
مربی اسبق تیم ملی آتش نشانان ایران در بخش عملیاتی ورزشی
سابقه حضور در چند دوره رقابتهای آتش نشانان جهان

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها