دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
دکتر حمید صداقت

دکتر حمید صداقت

داور رسمی سازمان شهرداریها
دکترای تربیت بدنی
قهرمان دوم جودو آتش نشانان جهان
 

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها