دسترسی سریع :

همایش مجازی میراث معنوی حضور امام رضا(ع) در ایران و توسعه پایدار شهری از #اهواز تا #نیشابور

۱۷ تیر ۱۳۹۹

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر همایش
معرفی کتاب های مربوط به ورود امام رضا(ع) در ایران

معرفی کتاب های مربوط به ورود امام رضا(ع) در ایران

میثم محتاجی "پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی "