دسترسی سریع :

همایش مجازی میراث معنوی حضور امام رضا(ع) در ایران و توسعه پایدار شهری از #اهواز تا #نیشابور

۱۷ تیر ۱۳۹۹

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر همایش
نیشابور در گذر زمان (مروری بر مهمترین آثار فرهنگی کشف شده)

نیشابور در گذر زمان (مروری بر مهمترین آثار فرهنگی کشف شده)

دکتر باصفا استاد باستان شناسی دانشگاه نیشابور