دسترسی سریع :

همایش مجازی میراث معنوی حضور امام رضا(ع) در ایران و توسعه پایدار شهری از #اهواز تا #نیشابور

۱۷ تیر ۱۳۹۹

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر همایش
ساختار شهری اهواز کهن و یادگار حضور امام رضا(ع)

ساختار شهری اهواز کهن و یادگار حضور امام رضا(ع)

 دکتر روح الله مجتهد زاده "مدیر گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز"