دسترسی سریع :

همایش مجازی میراث معنوی حضور امام رضا(ع) در ایران و توسعه پایدار شهری از #اهواز تا #نیشابور

۱۷ تیر ۱۳۹۹

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر همایش
واکاوی حضور تمدن ساز ورود امام رضا(ع) به ایران و نیشابور

واکاوی حضور تمدن ساز ورود امام رضا(ع) به ایران و نیشابور

دکتر رضا نقدی "پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی"