دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
دکتر محمود صفارزاده

دکتر محمود صفارزاده

دکتر محمود صفارزاده

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سخنران کنفرانس

عنوان سخنرانی : حمل و نقل پایدار، ضرورتی برای دستیابی به تاب آوری در شهرهای آینده

شرح سخنرانی

حمل و نقل تاب آور یک الگوی جایگزین را فراهم می کند که در آن پیچیدگی شهرها مورد بررسی قرار می گیرد و باعث تقویت ارتباط بین کاربری زمین و حمل و نقل می گردد. قسمت اعظم نفت جهان در حوزه حمل و نقل صرف می شود. سامانه های حمل و نقلی موجود می توانند نفت را به سرعت ببلعند . همگام با سامانه های انرژی در شهرهای بزرگ جهان، تغییرات سامانه های حمل و نقلی نیز با پیشرفت فناوری و تغیرات استراتژیک در نحوه طراحی، برنامه ریزی و مدیریت شهری هدایت خواهد شد. سامانه نوین حمل و نقل پایدار و تاب آور اخیراً به سرعت در حال رشد است. چگونگی استفاده از سوخت های تجدید پذیر در بخش حمل و نقل ، نگاهی به فناوری خودرو های خودران، چرایی و چگونگی تغیر رویه شهرهای بزرگ به سمت تشویق کاهش استفاده از خودرو و چگونگی توسعه حمل و نقل تاب آور و پایدار از طریق برنامه ریزی شهری بر اساس اصول بافت شهری مورد بررسی قرار می گیرد.

گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای