دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
دکتر زهرا طبیبی 

دکتر زهرا طبیبی 

سرکار خانم دکتر زهرا طبیبی 

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سخنران کنفرانس و برگزار کننده کارگاه

عنوان سخنرانی : بنیان های فرهنگی ایمنی ترافیک 

شرح سخنرانی: 

چرا مردم به گونه ای رانندگی می کنند که باعث بی نظمی ترافیک و بعضا منجر به حادثه مرگبار می گردد و چرا نمی پذیرند که "خود" علت آن ممکن است باشد. تفاوتهای عظیمی که در نرخ کشته شدگان در سوانح ترافیکی در بین کشورهای توسعه یافته، میان ایالت‌های آمریکا و در بین کشورهای جهان وجود دارد موید نقش مهم فرهنگ در رفتار رانندگی و نقش حیاتی‌اش در ایمنی ترافیک بطور کلی است. این سخنرانی به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه ‌فرهنگ ایمنی ترافیک بازتولید می‌شود و اصولا مولفه‌های تشکیل دهنده فرهنگ ایمنی ترافیک چه هستند. برای این منظور دو رویکرد غالب در مطالعه فرهنگ ایمنی ترافیک یعنی رویکرد تبیینی باورها و کارکردی ساختارها به ترتیب به عنوان عوامل فرهنگی و عوامل زمینه‌ای شرح داده می‌شود

گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای