دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
تغییر زمان پذیرش تیمها

احتراما باستحضار می رساند با توجه به درخواستهای فراوان تیمها و افراد جهت حضور در نخستین رقابت چالش آتش نشان کشور پذیرش تیمها به تاریخ 1401/03/19 ساعت 9صبح تغییر یافت. 

رقابتها در تاریخهای 19و20 خرداد ماه در وقت عصروشب انجام خواهد شد.

زمان بندی رقابت از طریق قرعه کشی در جلسه توجیهی تاریخ 19 خردادماه ساعت 11:30 صبح انجام خواهد شد.

 

دبیر کمیته ثبت نام رقابتها

جلیل کمیلیان

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها