دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
تمدید مهلت بارگذاری مدارک شرکت کنندگان

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند به دلیل وجود اختلال شبکه های مخابراتی ونیز حضور برخی نیروهای عملیاتی در عملیات آواربرداری متروپل ، مهلت بارگذاری مدارک و رفع نقص تا تاریخ 1401/03/12 تمدید گردید.

حضور کلیه تیمها جهت شرکت در رقابت چالش آتشنشان منوط به دریافت مدارک خواهد بود.لذا از پذیرش افراد وتیمهایی که مدارکشان توسط تیم پذیرش تایید نشود معذور خواهیم بود. خواهشمندیم در اسرع وقت نسبت به بارگذاری کلیه مدارک خواسته شده اقدام گردد.

دبیر ثبت نام رقابتها

جلیل کمیلیان

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها