دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC
تکمیل مدارک ثبت نام کنندگان چالش

احتراماً باستحضار کلیه شرکت کنندگان  می رساند با توجه به واریز وجوه ثبت نام و ناقص بودن مدارک ارسالی برخی از عزیزان ، کلیه شرکت کنندگان از هم اکنون فرصت دارند تا مدارک خواسته شده در متن دعوتنامه را تا تاریخ 1401/03/10 تکمیل نموده و یا نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند .لازم بذکر است مدارک ارسالی توسط تیم ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جلیل کمیلیان - دبیر ثبت نام نخستین همایش چالش آتشنشان کشور

لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها