لینک های مهم :

مسابقات عملیاتی- ورزشی چالش آتش نشانان

۱۰ آذر ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
مهلت ثبت نام
ثبت نام و ایجاد پنل کاربری
ورود به سیستم
پوستر مسابقات
# مقاله#

توضیحات

فایلهای موردنیاز
ردیف عنوان فایل  
1 آیین نامه مسابقات دانلود
2 مدارک مورد نیاز دانلود
3 مراحل انجام چالش دانلود
4 فیلم آموزشی دانلود
5 فرم سنجش سلامت دانلود
6 فیلم آموزش ثبت نام دانلود
7 تماس با ما دانلود
8 شماره شبا دانلود