دسترسی سریع :

نخستین دوره رقابت چالش آتش نشانان کشور FCC

۲۰ خرداد ۱۴۰۱

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در رقابت ها
ورود به سیستم
پوستر رقابت ها FCC

توضیح خاصی ثبت نشده است

فایلهای موردنیاز
ردیف عنوان فایل  
1 مدارک مورد نیاز دانلود
لوگوی رویداد

LOGO

محورهای اصلی رقابت ها