دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
  • • طراحی شبکه های حمل و نقل همگانی
  • • توسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگاني(TOD)
  • • فناوري و حمل و نقل همگاني
  • • ارزيابي عملكرد سيستم هاي حمل و نقل همگاني
  • • تحليل ظرفيت و بهينه سازي سيستم هاي حمل و نقل همگانی
  • • برنامه ريزي حمل و نقل كالا و بار
  • • حمل و نقل همگاني و خصوصي سازي
 • حمل نقل و شهرسازی
  • • بافت فرسوده
  • • مدلسازي و عرضه و تقاضا در حمل و نقل
  • • حمل و نقل و كاربري زمين
  • • برنامه ريزي شهري و حمل و نقل
  • • برنامه ريزي شهري و حمل و نقل
  • • سيستم اطلاعات مكاني و حمل و نقل
  • • حمل و نقل و توسعه شهري
  • • حمل و نقل و اقتصاد شهري
  • • احياي بافت فرسوده شهري و حمل و نقل
  • • بنا، پاركينگ و جريان ترافيك
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
  • • حمل و نقل پياده محور
  • • حمل و نقل و دوچرخه
  • • حمل و نقل و آلودگي هوا
  • • خودرو و آلودگي زيست محيطي
  • • حمل و نقل و سلامت بدن
  • • منابع تجديدناپذير، حمل و نقل و توسعه پايدار
  • • كيفيت سوخت و محيط زيست
  • • قوانين و حقوق حمل و نقل غير موتوري
  • • حمل و نقل و انرژی پاک
  • • توسعه شهري، حمل و نقل و صنعت گردشگري
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
  • • حمل و نقل و روانشناسی
  • • حمل و نقل و جامعه شناسی
  • • حمل و نقل و حقوق شهروندی
  • • حمل و نقل و قوانین مقررات
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
  • • اثرسنجي آموزش بر توسعه حمل و نقل
  • • آموزش و تصادفات
  • • آموزش و قانون مداري
 • حمل و نقل و اقتصاد
  • • اقتصاد رفتاری و حمل نقل
  • • فقر و حمل و نقل
  • • اقتصاد حمل و نقل
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
  • • فناوري نوين و حمل و نقل شهري
  • • حمل و نقل عمومي و چشم انداز براي شهرهاي مياني جمعيتي
  • • نقش حمل و نقل ريلي بر توسعه شهري
  • • فناوري اطلاعات، هوش مصنوعي و حمل و نقل پايدار شهري
  • • روشهای نوین در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
  • • داده کاوی و شناسایی الگو
 • حمل نقل و ایمنی
  • • آشكارسازي، آرامسازي و ايمني شبكه حمل و نقل
  • • ايمني خودرو و تصادفات
  • • نقش هارموني رنگ در شبكه معابر و ايمني عابرپياده و راننده
  • • فناوري و ايمني حمل و نقل
  • • رفتارشانسي و ايمني كاربران جاده
  • • قوانين و مديريت صحنه تصادفات
  • • نقش امدادرساني در كاهش آسيب كاربران جاده
  • • مديريت و بهينه سازي شبكه براي كاهش زمان امدادرساني
  • • مميزي تصادفات
  • • نقش تجهيزات ترافيكي(علاءم عمودي و افقي) و ايمني ترافيك
  • • طراحي تابلوهاي ترافيكي و پيش گيري از تصادفات
  • • مبلمان و سيماي شهري و ايمني ترافيك
  • • نقش وسايل نقليه سنگين در كاهش ايمني شبكه ترافيك شهري
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
  • • مديريت ترافيك شبكه و مديريت بحران
  • • پدافند غيرعامل و برنامه ريزي در امدادرساني
  • • نقش مراكز مديريت ترافيك و بحران در هم افزايي و بهبود عملكرد شبكه
 • زیرساخت های حمل و نقل
  • • روسازی و سیستم های مدیریت
  • • راه سازی و طرح هندسی معابر
  • • تجهیزات ترافیکی
 • مهندسی ترافیک
  • • طراحي شبكه
  • • مديريت عرضه و تقاضا
  • • حمل و نقل تركيبي
  • • مديريت پاركينگ حاشيه اي و غيرحاشيه اي
  • • سطح سرويس و مهندسي شبكه جريان
  • • شبيه سازي و عارضه سنجي در ترافيك
  • • ميدان يا تقاطع چراغ دار
  • • طراحي شبكه و تسهيلات ترافيكي
 • راه و حمل و نقل هوشمند
  • • شناساگرها و مديريت شبكه معابر
  • • فناوري در آمارگيري ترافيك شبكه
  • • روسازي و مخلوط هاي هوشمند
  • • روسازي دوست دار محيط زيست
  • • سيستم هاي مديريت روسازي (PMS)
  • • مراكز كنترل ترافيك و مديريت عرضه در خدمات شهري
  • • شهر هوشمند و مديريت عرضه و تقاضا
  • • هوشمندسازي و حمل و نقل عمومي
  • • شهروندان و حمل و نقل هوشمند
  • • ارتباطات بين خودرويي و مديريت شبكه
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای
  • • عملکرد ضربه¬پذیری خودرو و کیفیت آن در پیشگیری تلفات سوانح رانندگی
  • • معاینه فنی، نگهداری و ارزیابی خودرو حین بهره برداری
  • • بررسی اثر نوع خودرو بر رخداد تصادف
  • • موضوعات حقوقی در زمینه تولید خودرو
  • • آسیب شناسی فضای حاکم بر صنعت خودرو
  • • استراتژی مهارت با رویکرد کاهش اثر حواس پرتی در بروز سوانح جاده ای
گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای