دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۳۰ آبان ۱۳۹۹

روز شمار
این رویداد برگزار شده است.
تاریخ های مهم
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
دکتر زهرا طبیبی

دکتر زهرا طبیبی

سرکار خانم دکتر زهرا طبیبی 

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده کارگاه

عنوان کارگاه :واکاوی عامل انسانی در حوادث ترافیکی ، ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت

شرح کارگاه:

کارگاه حاضر عواملی را که باعث بروز خطاهای انسانی میشود، شناسائی مینماید و تاثیر تفاوتهای فردی را در شکلگیری انواع رفتارهای رانندگی شرح میدهد. در این راستا، به این موضوع مهم میپردازد که چگونه روانشناسی میتواند رفتارهای رانندگان را بشناسد، توضیح دهد و آنها را پیش بینی نماید. 

بطور ویژه کارگاه حاضر مباحث "روانشناسی ترافیک چیست و چگونه میتواند در کاهش ریسک کمک نماید؟"، "ویژگیها و توانمندیهای انسانی چیست و چگونه رفتار راننده را شکل میدهند؟" و "شخصیت، هیجانات و رفتار راننده"، "خطای انسانی و حادثه" و پیشنهاد "راههای پیشگیری از حادثه" را مورد بررسی قرار میدهد. 

این کارگاه بطور خاص برای شاغلین حوزه ترافیک، مدیران و مسئولان سازمان ترافیک، نیروی انتظامی، مسئولان و مدیران شرکتهای بیمه-ای، مسئولان ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، مدیران آموزشگاه های رانندگی و پزشکان طرف قرارداد نیروی انتظامی سودمند است.     

کارگاه بر این باور استوار است که مرگها و جراحتهای ناشی از سوانح ترافیکی ناروا و قابل پیشگیری اند.

گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای