دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

روز شمار
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
دکتر زهرا طبیبی

دکتر زهرا طبیبی

سرکار خانم دکتر زهرا طبیبی 

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده کارگاه

عنوان کارگاه :واکاوی عامل انسانی در حوادث ترافیکی ، ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت

شرح کارگاه:

کارگاه حاضر عواملی را که باعث بروز خطاهای انسانی میشود، شناسائی مینماید و تاثیر تفاوتهای فردی را در شکلگیری انواع رفتارهای رانندگی شرح میدهد. در این راستا، به این موضوع مهم میپردازد که چگونه روانشناسی میتواند رفتارهای رانندگان را بشناسد، توضیح دهد و آنها را پیش بینی نماید. 

بطور ویژه کارگاه حاضر مباحث "روانشناسی ترافیک چیست و چگونه میتواند در کاهش ریسک کمک نماید؟"، "ویژگیها و توانمندیهای انسانی چیست و چگونه رفتار راننده را شکل میدهند؟" و "شخصیت، هیجانات و رفتار راننده"، "خطای انسانی و حادثه" و پیشنهاد "راههای پیشگیری از حادثه" را مورد بررسی قرار میدهد. 

این کارگاه بطور خاص برای شاغلین حوزه ترافیک، مدیران و مسئولان سازمان ترافیک، نیروی انتظامی، مسئولان و مدیران شرکتهای بیمه-ای، مسئولان ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری، مدیران آموزشگاه های رانندگی و پزشکان طرف قرارداد نیروی انتظامی سودمند است.     

کارگاه بر این باور استوار است که مرگها و جراحتهای ناشی از سوانح ترافیکی ناروا و قابل پیشگیری اند.

گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای