دسترسی سریع :

سومین کنفرانس ملی نوآوری های حمل و نقل پایدار شهری

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

روز شمار
ثبت نام در کنفرانس
ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
دکتر محمود صفارزاده

دکتر محمود صفارزاده

دکتر محمود صفارزاده

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

سخنران کنفرانس

عنوان سخنرانی : حمل و نقل پایدار، ضرورتی برای دستیابی به تاب آوری در شهرهای آینده

شرح سخنرانی

حمل و نقل تاب آور یک الگوی جایگزین را فراهم می کند که در آن پیچیدگی شهرها مورد بررسی قرار می گیرد و باعث تقویت ارتباط بین کاربری زمین و حمل و نقل می گردد. قسمت اعظم نفت جهان در حوزه حمل و نقل صرف می شود. سامانه های حمل و نقلی موجود می توانند نفت را به سرعت ببلعند . همگام با سامانه های انرژی در شهرهای بزرگ جهان، تغییرات سامانه های حمل و نقلی نیز با پیشرفت فناوری و تغیرات استراتژیک در نحوه طراحی، برنامه ریزی و مدیریت شهری هدایت خواهد شد. سامانه نوین حمل و نقل پایدار و تاب آور اخیراً به سرعت در حال رشد است. چگونگی استفاده از سوخت های تجدید پذیر در بخش حمل و نقل ، نگاهی به فناوری خودرو های خودران، چرایی و چگونگی تغیر رویه شهرهای بزرگ به سمت تشویق کاهش استفاده از خودرو و چگونگی توسعه حمل و نقل تاب آور و پایدار از طریق برنامه ریزی شهری بر اساس اصول بافت شهری مورد بررسی قرار می گیرد.

گواهی ISC

شایان ذکر است طبق قوانین جدید تنها مقالات ارائه شده در کنفرانسها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می‌باشد. کد اختصاصی کنفرانس : ۷۵۹۶۶-۹۸۱۹۱

محورهای اصلی کنفرانس
 • حمل و نقل همگانی و بار
 • حمل نقل و شهرسازی
 • حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و انسان محوری
 • حمل و نقل؛ حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی
 • آموزش و فرهنگ حمل و نقل
 • حمل و نقل و اقتصاد
 • حمل و نقل وآینده پژوهی
 • حمل نقل و ایمنی
 • حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • زیرساخت های حمل و نقل
 • مهندسی ترافیک
 • راه و حمل و نقل هوشمند
 • نقش خودرو در رخداد و پیشگیری از سوانح رانندگی و تلفات جاده ای